Tâm thư gửi đến những người thứ 3

Hãy cứ yêu đi, đạp lên dư luận, đạp lên pháp luật, đạp lên đạo đức, đạp lên con cái chị, đạp lên vợ con của người đàn ông đó, đạp lên tất cả mà sống cho riêng mình, biết đâu kết cục sẽ… Gửi chị Thảo trong bài viết “Tâm sự của 2 người thứ 3”, chị Phan Ngọc […]