Khi nhân viên nghỉ việc nhiều, sếp nên xem lại mình

Nhắc tới “nghỉ việc”, người ta thường nghĩ: “Nhân viên nhảy việc vì mức lương cao hơn”, nhận định này không sai, nhưng chưa đủ. Vì cũng có người đến lúc thấy họ mất lửa nên họ nghỉ, mất lửa vì nhiều nguyên nhân – từ chính họ, từ công ty và từ sếp … Rõ ràng, chẳng ai đi […]