Sau 4 năm nổi lên nhờ tai tiếng, cô gái Thanh Hóa giờ ra sao?

Ai rồi cũng khác, tuy nhiên, sự đổi khác này có thể theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Với cô gái Nguyễn Việt Trinh (23 tuổi) thì quãng thời gian hơn 2 năm là sự trưởng thành cả về suy nghĩ, hành động lẫn định hướng trong tương lai. Ảnh: NVCC