Phụ nữ dễ bị loãng xương hơn đàn ông, nguyên nhân do đâu?

Phụ nữ ở độ tuổi 18 đạt được khối lượng xương tối đa của họ, trong khi nam giới ở tuổi 20. Sau đó, cả nam giới và phụ nữ tiếp tục phát triển khối lượng xương với số lượng nhỏ, nhưng nam giới nhiều hơn phụ nữ. Ở độ tuổi 30, xương được phát triển đầy, mật độ xương […]