Ai yêu nhiều hơn người đó sẽ đau khổ?

Chuyện tình yêu không ai nói trước hoặc không ai chắc chắn được điều gì. Người nói nó công bằng, chuyện hạnh phúc hay đau khổ là do người trong cuộc. Cũng có người nói rằng đó là do duyên phận. Cũng có người nói nó vốn đã chẳng công bằng, khi luôn có một kẻ thì đuổi còn một […]