7 điều không bao giờ tiết lộ nơi làm việc

Tại nơi làm việc, chia sẻ và không chia sẻ những thông tin gì về bản thân cũng là một nghệ thuật. Theo CNBC, bạn phải biết ranh giới của những điều không nên đề cập vì một khi đã nói ra điều gì thì bạn “không còn đường lui nữa”. 1. Người mà bạn nghĩ là không đủ năng […]