9 dấu hiệu bạn nên nghỉ việc ngay lập tức

Ai cũng có những ngày tồi tệ ở công ty, nhưng nếu bạn gặp phải những vấn đề dưới đây trong ít nhất vài tháng, có lẽ đã đến lúc nên cân nhắc chuyện ra đi. 1. Lúc nào cũng cảm thấy buồn chán Dù chán là một cảm xúc khá phổ biến, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng […]