Kinh dị nghi lễ ngậm xương người trong mồm để được “tàng hình”

Theo nhà làm phim tài liệu Nikon Celis – người phát hiện và phỏng vấn giáo phái có tên Vua Sắt, những người trong nhóm mua xương người từ các tên trộm mộ rồi bảo quản chúng bằng nước tẩy và dầu dừa. “Điều này có thể tìm thấy trong kinh thánh Ezekiel 37 đoạn thung lũng xương khô: ‘anh […]