Làm chồng là nghề… nguy hiểm nhất!

Thiên hạ kháo nhau làm vợ là nghề khó nhất nhưng làm chồng thì cũng khó như thế. Mà không chỉ khó lại còn là nguy hiểm nhất. Xin mượn tạm cảm hứng 18 điều liệt kê về việc làm vợ thật khó để đưa ra 81 “kiếp nạn” làm chồng mà dám chắc Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng […]