Nếu em đã mất trinh, anh có còn yêu em không?

Linh ngồi bần thần trên ghế. Cô nghĩ đến những gì Tuấn vừa nói với mình. Anh gọi cô là loại con gái hư hỏng, là loại đàn bà mất nết. Tất cả chỉ vì cô đã không còn trinh. Cô vẫn nhớ lúc mới yêu nhau, anh chiều chuộng, thương yêu cô bao nhiêu. Anh nói rằng dù thế […]