Là phụ nữ, nên yêu lầm ít nhất một lần trong đời

Tình yêu không hẳn giúp cho chúng ta hoàn toàn trưởng thành, nhưng để hoàn thiện sự trưởng thành thì vẫn cần có tình yêu.  Cho đến một lúc nào đó mỗi chúng ta đều sẽ nhận lấy những nhát dao do cuộc đời đem lại. Đó là những nhát dao của sự thất bại, của nỗi cô đơn người […]