Khi nào nên chấm dứt tình yêu?

Chúng ta luôn hiểu rằng mỗi người có một tính cách riêng và chúng ta không thể thay đổi bản chất của người đó. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta đang không ngừng cố gắng làm điều đó. Và, khi chúng ta không thể thay đổi họ, chúng ta bắt đầu tự thay đổi mình nhưng vẫn không thể hòa hợp. Cuối cùng, […]