Đàn bà một đời chồng thì đã sao? Trưởng thành và tự tin hơn

Đàn bà trải qua một lần dang dở trái tim mang nhiều vết xước. Nếm trải bao nhiêu sóng gió, nhận bao nhiêu đắng chát họ nhận ra rằng, vốn dĩ trên đời này chẳng có gì gọi là trường tồn, bất biến. Đàn bà một đời chồng, chai sạn hơn, từng trải hơn bởi họ trưởng thành bằng chính […]