5 mẹo để trẻ bướng bĩnh nghe lời ngay lập tức

Đây là một quy tắc vàng giúp kết nối cha mẹ và những đứa trẻ khó bảo nhất. Trong nghiên cứu của Paul Raeburn và Kevin Zollman cho rằng lý thuyết trò chơi sẽ làm trẻ dễ bảo hơn, giúp xây dựng quan hệ giữa trẻ với cha mẹ. Brightside đưa ra 5 tình huống thường gặp, giúp bạn đối phó với […]