Nữ sinh 16 tuổi và nỗi khổ “mặt học sinh, thân hình phụ huynh”

16 tuổi là tuổi ăn tuổi lớn, èo uột quá cũng bị nói, phổng phao quá cũng bị bán tán. Nhiều khi, nữ sinh này cảm giác không biết phải làm sao để vừa lòng những người xung quanh. Ảnh: NVCC Theo Đan Phương