Đầu năm, mặc gì đi lễ Chùa để hút tài, hút lộc?

Thực tế, dù không có quy định rõ ràng hay cấm đoán nghiêm ngặt, người nhà Phật vẫn có khá nhiều nguyên tắc riêng được ngầm quy ước về chuẩn mực trang phục cho bất cứ ai muốn bước chân vào chùa. Đối với người Việt Nam, việc đi lễ chùa đầu năm là một tục lệ đẹp và vô […]