“Người ông quốc dân” Lee Soon Jae có liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời

Mấy tháng gần đây, câu chuyện về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Việt Nam rầm rộ trên các báo, trên mạng xã hội. Được biết, Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Hàn Quốc được bà Jang Gil Ja và Kim Joo Cheol sáng lập từ năm 1985. Hội này liên tục hoạt động nhiều năm qua […]