Lấy chồng tây: Khổ trước sướng sau

Nhiều phụ nữ Việt nay muốn lấy chồng ngoại, chuyện này chẳng có gì sai. Đàn ông phương Tây, nhờ văn hoá tôn trọng nữ giới, phần lớn có thói quen lắng nghe bạn đời, chia sẻ công việc gia đình, nuôi dạy con cái, ít gia trưởng… Hôn nhân giữa vợ Việt và chồng Tây, phần lớn những cặp […]