Làm sao khi bé 3 tuổi ít nói và hay la hét?

Bé nhà tôi 32 tháng tuổi nhưng ít nói, thường chỉ nói mỗi câu được hai từ. Bé không nghe theo mệnh lệnh của người lớn vì dường như bé không hiểu. Bé tiếp xúc nhiều với TV, iPad, không có những cử chỉ yêu thương. Bé cũng hay la hét, có tật xấu là cào cấu lúc quá vui […]