Làm sao để sinh con khỏe mạnh và thông minh?

Trẻ sinh vào mùa hè thông minh hơn? Trong dân gian lưu truyền quan niệm cho rằng thời điểm sinh vào mùa hè sẽ giúp trẻ thông minh. Nếu phụ nữ thụ thai vào tháng 7, tháng 8, trải qua 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ, trẻ sẽ được sinh ra vào tháng 4, tháng 5 là thời […]