Là phụ nữ, đôi khi phải mất cả cuộc đời để quên một người đàn ông…

Cô có vài tấm ảnh chụp anh để trong ví, sau 3 năm cũng phải đốt đi vì anh bảo chia tay. Để cứ mỗi lần mở ví ra không còn thấy mặt anh, cô đỡ thôi buồn lòng. Cô có chục bức ảnh chụp những món quà kỉ niệm của cô và anh, treo trên khoảng tường trắng, cạnh […]