5 kỹ năng người làm sếp nào cũng nên có nếu muốn nhân viên nghe lời răm rắp

Dù chỉ là trưởng nhóm một dự án hay trưởng phòng của hai, ba nhân viên thì bạn vẫn cần phải có một số kỹ năng để chắc chắn rằng “trên bảo dưới phục lăn”. Bạn hãy lưu ý những điểm sau. 1. Biết chọn người tài Đây là điều kiện tiên quyết của một sếp giỏi. Chắc chắn kỹ […]