Đừng dại “khoe” tình yêu đơn phương như Nam Em…

Nam Em kêu rằng: “Tôi và anh Giang đã rung động, yêu thương. Tôi có thể chết vì Trường Giang, tôi nguyện hy sinh tình yêu của mình để anh hạnh phúc”. Có lẽ, Nam Em đã nhầm định nghĩa về sự hy sinh. Tình cảm của Trường Giang – Nam Phương là tự nguyện, không phải do Nam Em […]