Hệ lụy hút mỡ bụng: Bán rẻ sinh mạng trên bàn mổ

Cũng như các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ khác, hút mỡ cũng có thể gặp một số tai biến, biến chứng kèm theo. Đây là những tai biến, biến chứng không mong muốn, có thể xảy ra do kỹ thuật, do thuốc, do môi trường hoặc hoàn cảnh khách quan nào đó. Phẫu thuật nào cũng có tỉ lệ […]