Ứng xử thế nào khi bất ngờ gặp lại người yêu cũ?

“Người cũ” là một người vừa lạ vừa quen thật khó để đối diện khi vô tình gặp nhau. Đặc biệt với phái yếu, đứng trước “bạn trai cũ” khiến không ít người khó xử và hành động thiếu tinh tế. Vì vậy, là một người phụ nữ khôn ngoan, bạn nên biết nghệ thuật để đối diện với người […]