Đồng nghiệp xấu tính khiến sếp vật vả tìm cách đối phó

Tôi làm việc tại một trung tâm giới thiệu du học và xuất khẩu lao động. Trung tâm tôi có lắng nghe và thăm dò phản hồi của khách hàng về chất lượng làm việc của nhân viên. Hầu như tháng nào, tôi cũng đạt năm sao toàn diện vì lối ứng xử rất thân thiện và nhiệt tình của […]