“Già đầu” rồi vẫn bị đồng nghiệp nhỏ tuổi “chơi xỏ”

Tôi làm việc ở một công ty tầm trung. Tuy tôi không tài giỏi vượt trội nhưng theo sát công ty từ những ngày mới thành lập. Vì thế, tôi được tín nhiệm giữ chức vụ then chốt cho tuyển dụng của công ty – trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng tài vụ có cô em gái mới du học […]