Dấu hiệu chính xác nhất nhận biết trẻ sơ sinh đang đói hay đã no sữa

Với những phụ nữ lần đầu làm mẹ, việc đoán biết trẻ sơ sinh đói hay no sữa là một thử thách khó khăn. Nhiều mẹ nghĩ khi bé khóc là bé đang đói sữa, kỳ thực không phải như vậy, vì đó là thời điểm mà trẻ đã quá đói. Vậy, làm sao để biết được trẻ đang bắt […]