Cách dằn mặt nhân tình của chồng

Thật ra khi chồng ngoại tình, bạn không cần phải nói điều gì với nhân tình cả. Người bạn phải nói chuyện là chồng bạn. Vì rõ ràng nhân tình không đứng cùng nơi bạn đứng, nói chuyện thế nào được? Cha mẹ chồng rước bạn về làm vợ làm con dâu, chứ nào rước nhân tình mà phải hỏi […]