3 điều cha mẹ càng làm tốt, con cái càng thất bại

Khi trẻ làm tốt điều gì đó, hãy cho trẻ biết chỗ nào đáng được khen ngợi, mà không nên khen trẻ như siêu nhân, để rồi một ngày trẻ phát hiện ra mình không biết bay, lúc đó cú ngã sẽ rất đau. 1. Bố mẹ ra điều kiện ép con làm việc gì đó – Trẻ sẽ học […]