Mất hết họ hàng, bè bạn vì cô vợ quá sạch, nhìn đâu cũng thấy vi trùng

Dễ phải tới vài năm nay, gia đình anh Phú không có ai tới chơi. Bản thân anh thừa hiểu lí do là gì bởi đến chính anh còn ngán ngẩm, còn muốn thoát khỏi nhà huống chi mọi người. Càng nghĩ, anh càng sợ, có ngày sẽ mất hết họ hàng, bạn bè chỉ vì cô vợ quá sạch […]