8 kinh nghiệm chi tiêu và tiết kiệm của người trẻ Singapore

Theo asiaone, một trong những khác biệt lớn nhất giữa thế hệ trẻ Singapore ngày nay với thế hệ cha mẹ mình chính là những quan điểm khác biệt về tiền bạc, từ cách chi tiêu đến tiết kiệm. 1. Mua sắm online Thay vì đến các trung tâm thương mại, người Singapore hiện nay thích mua sắm trực tuyến hơn. […]