Nhận biết trẻ có chỉ số EQ cao

Cùng với chỉ số IQ về tư duy, cha mẹ nên chú trọng trau dồi những kĩ năng mềm thuộc về trí tuệ cảm xúc – chỉ số EQ để con có sự phát triển toàn diện. Vậy trí tuệ cảm xúc là gì? Trí tuệ cảm xúc là khả năng cảm nhận, kiểm soát và bày tỏ cảm xúc […]