6 câu nói của đàn ông khiến phụ nữ dễ bị mắc lừa nhất

Cho dù bạn dành rất nhiều tình cảm cho người mình yêu, bạn có thể hy sinh cho người ấy rất nhiều, mong muốn được ở bên người ấy nhưng nếu chỉ suốt cuộc đời cho đi mà không nhận lại, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc tình nếu chỉ có bạn đặt niền […]