Đàn bà khôn và 4 câu hỏi khi bạn chồng ngoại tình

“Thứ nhất, kể hết mọi chuyện em nghe” Câu hỏi này chính là cơ hội bạn cho chồng kể lại mọi chuyện cho bạn nghe, về nhân tình của anh ta, về thời gian họ quen nhau, và cả những suy nghĩ, tình cảm của chồng. Thật ra, trước khi hỏi chồng câu này, bạn phải nắm rõ tường tận […]