Cẩn thận với “câu hỏi bẫy” của sếp trong buổi phỏng vấn xin việc

Thảo năm nay hai mươi lăm. Khi vừa ra trường đi làm được hai năm thì chuyển việc vì ở nơi cũ cô bị lão sếp thường xuyên quấy rối. Cô không thuận thì làm khó, làm dễ trong công việc. Lúc mới tốt nghiệp, xin được vị trí thư ký cô vui lắm vì vừa ra trường có việc […]