Câu “chém gió” của dân công sở: “Muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp”

Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về mong muốn của mình khi làm việc, các bạn luôn nói: “Em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp!” như một câu cửa miệng. Vậy các bạn có hiểu được đúng ý nghĩa của từ “chuyên nghiệp” là gì chưa? Gần đây, một bài viết với tiêu đề “Em […]