Phụ nữ khôn ngoan là “cầm lên được, đặt xuống được”

Duyên tận duyên cùng, đừng níu giữ đừng cưỡng cầu Chữ duyên giữa người và người nói đậm là do lòng người đầy, mà đã nhạt rồi cũng vì tim người cạn. Hết phận cũng là cạn tình, nối không nổi tơ duyên, lấp không đầy được lòng người. Đến một lúc, như thể người ta chỉ đã từng là […]