Post Tagged with: "cách thư giãn nơi làm việc"

Đau đầu tìm cách thư giãn nơi làm việc

Đau đầu tìm cách thư giãn nơi làm việc

Norme De Plume là một doanh nhân ngành ngân hàng. Ông vẫn luôn thực tập phương pháp thở trong lúc làm việc ở Wall Street, trung tâm thị trường chứng khoán nổi tiếng ở Mỹ. Và cách thư giãn nơi làm việc trong bài này chính là kinh nghiệm của ông: Khi làm việc căng thẳng, hơi thở, nhịp tim […]

Cách thư giãn tốt nhất nơi làm việc

Cách thư giãn tốt nhất nơi làm việc

Norme De Plume là một doanh nhân ngành ngân hàng. Ông vẫn luôn thực tập phương pháp thở trong lúc làm việc ở Wall Street, trung tâm thị trường chứng khoán nổi tiếng ở Mỹ. Và cách thư giãn nơi làm việc trong bài này chính là kinh nghiệm của ông: Khi làm việc căng thẳng, hơi thở, nhịp tim […]