Chia tay còn yêu, làm gì để quên người ấy?

Những vết thương của một tình yêu sau khi chia tay chắc hẳn sẽ vẫn rất đau và khó quên. Nhưng chúng ta vẫn phải học cách tập quên, nếu sau khi chia tay mà vẫn còn yêu thì chắc chắn phải làm gì để nhanh chóng quên đi nỗi buồn và cả tình yêu cũ. Để có được những sức mạnh kiên trì […]