6 lời khen ngợi của cha mẹ dễ khiến trẻ tự cao

Khen ngợi là một trong những cách hay để giúp trẻ tự tin, vui vẻ hơn. Thế nhưng đôi khi có những lời khen lại khiến trẻ hình thành những suy nghĩ không chuẩn, từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống cũng như con đường nghề nghiệp trong tương lai của chúng. Vì thế khi quyết định khen […]