10 cách phối trang phục khiến phụ nữ từ “quý cô” thành “quý bà”

Các nhà khoa học cho rằng, phong cách của bạn, quần áo bạn mặc ảnh hưởng đến nhận thức, tâm trạng, và thậm chí cả sức khỏe của bạn. Nếu bạn mặc đồ như một già nua, cũ kỹ, bạn có muốn mình cũng mang tâm trạng như vậy không? Bright Side nhận ra những lỗi thời trang khiến bạn trông già hơn, […]