Tàn phế, tử vong vì đồ uống có đường

Nhóm nghiên cứu đã phân tích các dữ liệu tiêu thụ đồ uống có đường trong thời gian từ 1980 đến 2010 với 62 cuộc khảo sát khác nhau và có sự tham gia của 611.971 người tại hơn 51 quốc gia. Cụ thể là, họ đã tập trung tìm hiểu nguyên nhân làm thế nào nhu cầu tiêu thụ […]