Đừng vội trách người buông tay trước…

Yêu nhau giống như cả hai đang cùng căng một cái dây thun. Ai là người buông tay trước, tất nhiên người còn lại sẽ bị đau đớn vô cùng. Đó cũng là lí do những người buông tay trước, nói lời chia tay trước luôn bị coi như những kẻ tội đồ có trái tim máu lạnh. Nhưng không […]