Buổi gặp đầu tiên, anh hẹn tôi trên… giường!

Từ ngày quen anh, nói chuyện với anh khiến tôi càng trở nên hoang mang vào cách yêu nhau bây giờ. Có lẽ anh và tôi thuộc hai trường phái hoàn toàn đối ngược nhau nên khó có chung tiếng nói và không thể tiếp tục đi đến tình yêu. Chúng tôi thuộc cùng một thế hệ 9x và cùng […]