Bạn đang bị trầm cảm mà không hề hay biết…

Xã hội hiện đại, những vấn đề về bệnh tâm lý còn nguy hiểm hơn cả. Còn nhớ năm 2017, sự việc mẹ nhẫn tâm giết đứa con thơ bé bỏng chỉ vì một chứng bệnh mang tên trầm cảm đã gây chấn động dư luận. Lúc này người ta mới thực sự hiểu được sự nguy hiểm của con “quái […]