Toát mồ hôi lạnh: Không đề phòng dễ để lại biến chứng nặng nề

Người bình thường có từ 2 đến 4 triệu tuyến mồ hôi . Có hai loại tuyến mồ hôi khác nhau: Nội tiết, được tìm thấy khắp cơ thể và giúp kiểm soát thân nhiệt. Và tuyến tiết dầu, nằm chủ yếu ở vùng bẹn và vùng dưới chân. Mồ hôi là do các tuyến mồ hôi mồ hôi sản […]