10 dấu hiệu chứng tỏ sếp ghét bạn

Những câu như “Vì tôi là sếp”, “Anh không làm, tôi sẽ tìm người khác” hay “Đấy là vấn đề của anh” sẽ chỉ khiến nhân viên bất mãn. 1. Tôi không đặt ra quy định, tôi chỉ thực hiện thôi Ai cũng hiểu lãnh đạo không tạo ra toàn bộ chính sách của công ty. Nhưng nó cũng không […]