Ăn chay thế nào thì tốt cho sức khỏe?

Có nhiều lý do để ăn chay, có người ăn chay vì sức khoẻ, niềm tin tôn giáo, mối quan tâm đến động vật hoặc sợ quá tải lượng kháng sinh và hoocmon trong gia súc. Một số người khác theo chế độ ăn chay chủ yếu là vì họ không có khả năng ăn thịt. Việc ăn chay đã trở […]