Đàn bà muốn hạnh phúc phải đối xử tốt với chính mình

Chúng ta chờ đợi để những cây hoa lớn lên. Chúng ta tưới nước cho chúng, để chúng dưới ánh nắng mặt trời để rạng rỡ mỗi ngày. Chúng ta ở bên cạnh những người bạn thân nhất, an ủi họ, giúp đỡ khi họ gặ khó khăn. Chúng ta luôn luôn dịu dàng với bạn bè, kiên nhẫn xoa […]